ÂLEM-İ BERZAH


ÂLEM-İ BERZAH
Berzah âlemi. Kabir âlemi. (Bak: Kabr)(Âlem-i ziyâ, âlem-i hararet, âlem-i hava, âlem-i kehriba, âlem-i elektrik, âlem-i cezb, âlem-i esir, âlem-i misal, âlem-i berzah gibi âlemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu âlemler, hepsi de, ihtilâlsiz, müsâdemesiz küçük bir yerde içtimâ ederler. M.N.)(Nass-ı Kur'anla, şühedânın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı dünyevilerini tarik-ı hakta feda ettikleri için, Cenâb-ı Hak kemâl-i kereminden onlara hayat-ı dünyevi

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • KABR — (Kabir) Mezar. Merkad. Ölünün toprağa gömüldüğü yer. (Bak: Âlem i berzah …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TALEBE-İ ULÛM — Yüksek dinî ilimleri okuyan talebe. (Bak: Âlem i berzah)(İmam ı Şâfiî (K.S.) gibi büyük zâtlar: Talebe i ulûmun hattâ uykusu dahi ibadet sayılır. diye ziyade ehemmiyet vermişler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SIRAT KÖPRÜSÜ — Cennet e gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeğe mecbur olduğu ve Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü.(İ lem Eyyühel Aziz! İnkılâblar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki âlemle… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük